Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

Het onderstaande is van toepassing op de self-assessment e-tool die u thans bekijkt. Door de e-tool te gebruiken stemt u in met deze disclaimer:

 1. De inhoud van de e-tool is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar van de e-tool aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 2. De eigenaar van de e-tool is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en is niet toegestaan.
 4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 5. Het is niet toegestaan om materiaal waarop u geen auteurs of eigendomsrecht heeft te delen via deze website.
 6. De door u opgegeven data wordt gebruikt door het ministerie van Economische Zaken, MVO Nederland, EY en de Rijksuniversiteit van Groningen ten behoeve van de Transparantiebenchmark. De gegevens worden niet met derden gedeeld.
 7. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp) gevolgd worden en conform artikel 6.1 lid 2 uit de Telecommunicatiewet worden de persoonsgegevens die verzameld worden enkel gebruikt voor de Transparantiebenchmark en niet voor andere doeleinden. U kunt eventuele persoonsgegevens ten tijden dat de e-tool beschikbaar is zelf wijzigen. Indien de e-tool niet beschikbaar is, of indien u al uw persoonsgegevens volledig wilt verwijderen, kunt u dit doen door per e-mail contact op te nemen met onze helpdesk.
 8. Conform artikel 11.2 van de telecomwet is er een best-effort inspanning geleverd om de data in deze tool te beschermen voor ongeoorloofde derden. De naam van de contactpersoon, e-mail adres en telefoonnummer worden versleuteld opgeslagen in de database, overige data wordt niet versleuteld opgeslagen in de database. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik van de daarin opgeslagen data door derden. Technische medewerkers en medewerkers van EY en het hostingbedrijf (Uniserver) waarop deze tool draait hebben indien nodig directe toegang tot de database, waarbij het hostingbedrijf geen sleutel heeft om de versleutelde persoonsgegevens te decrypten. Daarnaast hebben speciaal geselecteerde beoordelaars van EY en de Rijksuniversiteit van Groningen toegang tot de data via de e-tool zelf. Daarnaast wordt de data gedeeld met de website www.transparantiebechmark.nl van MVO Nederland voor publicatie. Beveiliging van de data op www.transparantiebechmark.nl valt buiten de scope van deze e-tool.
 9. Geüploade bestanden blijven uw eigendom en worden enkel gebruikt in de analyse van uw antwoorden. Deze bestanden worden niet aan derden vrijgegeven door ons. Een bestand dient echter publiekelijk beschikbaar te zijn om in aanmerking te komen als verantwoording voor een antwoord.
 10. De resultaten die voortkomen uit de door u ingevulde antwoorden voor de Transparantiebenchmark worden publiekelijk vrijgegeven via de www.transparantiebechmark.nl website, de Kristalprijs uitreiking en diverse publieke publicaties.
 11. De (uiteindelijke) scores in de e-tool kunnen naderhand om verschillende redenen nog wijzigen er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
 12. Deze e-tool maakt enkel gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Bijvoorbeeld met betrekking tot herkenning van de ingelogde gebruiker. Er worden geen tracking-cookies geplaatst noch cookies om statistieken bij te houden (deze tool houdt geen bezoekersstatistieken van gebruik bij).
 13. EY ziet zich gerechtigd om opmerkingen of vragen te verwijderen uit het community gedeelte naar eigen inzicht. Wij verwachten van alle gebruikers dat zij dit gedeelte verantwoordelijk gebruiken. Bij herhaaldelijk misbruik van deze feature kan EY een gebruiker de toegang tot deze feature of het self-assessment ontzeggen. In dit laatste geval zal EY het self-assessment zelf invullen naar het best van haar inzicht gebaseerd op publiek toegankelijke informatie.
 14. Gebruikte afbeeldingen en fonts zijn licentie vrij beschikbaar gesteld door Pexels.com, Bootstrap of aangeschaft door EY. EY heeft haar best gedaan rechtenvrije afbeeldingen en code bibliotheken te gebruiken of deze aan te schaffen. Mocht u in de veronderstelling zijn dat dit niet het geval is neem dan contact met ons op. Voor een vol overzicht van gebruikte 3rd party tools, fonts en afbeeldingen zie de ‘over de e-tool’ pagina.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen: helpdesk.transparantiebenchmark@nl.ey.com

 

Terug naar homepage