Kick-off-bijeenkomst Transparantiebenchmark 2023 - Evenementgegevens

26 apr 2023

De Transparantiebenchmark is een tweejaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van MVO-verslaggeving onder circa 500 grootste organisaties in Nederland.

Tijdens de Kick-off bijeenkomst ontvangt u essentiële handvatten over transparante verslaggeving over de maatschappelijke impact van uw onderneming, zowel op strategisch als op operationeel niveau.

Online