Op deze pagina vind u alle bestanden. Dit zijn bestanden die u kunnen helpen bij het invullen van de self-assessment. De bestanden worden aangeboden in Microsoft Word of Adobe PDF formaat. Om Word bestanden te kunnen bekijken dient u in het bezit te zijn van Microsoft Office of Word Viewer (gratis). Om PDF bestanden te kunnen bekijken dient u in het bezit te zijn van een PDF reader zoals Acrobat Reader of Foxit Reader.
BestandsnaamBeschrijving 
Deelnameprotocol Transpaantiebenchmark 2019 Dit deelnameprotocol licht de samenstelling toe van de onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark 2019 en de normen die gehanteerd worden om te bepalen welke externe verantwoordingsinformatie wordt meegewogen in de benchmark. Het deelnameprotocol is als volgt opgebouwd: 1. Normen bij het samenstellen van de onderzoeksgroep 2. Criteria voor in aanmerking komende verantwoordingsinformatie 3. Criteria voor overige informatie die in aanmerking wordt genomen in de benchmark.
Criteria internationale groepsverslagen Organisaties in de onderzoeksgroep die onderdeel uitmaken van een multinationale onderneming en waarvan geen verantwoordingsinformatie beschikbaar is op het niveau van de Nederlandse bedrijfsactiviteiten worden afzonderlijk beoordeeld. Organisaties die onderdeel zijn van een internationale groep komen in aanmerking voor een afzonderlijke beoordeling, de internationale groepsverslagen regeling. In dit separate overzicht wordt inzicht gegeven in de transparantie met betrekking tot de Nederlandse besluiten naar aanleiding van de EU richtlijn niet-financiële informatie.
Criteria Transparantiebenchmark 2019 De criteria van de Transparantiebenchmark zijn ten opzichte van vorige jaren significant veranderd. Waar de oude set criteria voornamelijk gebaseerd was op de richtlijnen vanuit GRI en IIRC is de nieuwe set criteria gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving omtrent maatschappelijke informatie. Zo zijn bij het formuleren van de criteria de Sustainable Development Goals, de EU richtlijn niet-financiële informatie (EUD NFI), OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Corporate Governance Code, Natural Capital Protocol en de Climate-related Financial Disclosures en ketentransparantie betrokken . De hernieuwde criteria hebben een sterkere focus op: - acties, daadkracht & inhoud - toekomstgerichtheid, met oog op continue verbeteringsproces - de context waarin een organisatie opereert; ook met betrekking tot strategische doelstellingen - connectiviteit
Terug naar homepage